ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ-Σε συνεργασία με το κράτος και τις ευλογίες της Ε.Ε

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

«Όχημα» για περαιτέρω ενεργοποίηση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών στο συνταξιοδοτικό σύστημα αποτελεί το Πανευρωπαϊκό
Συνταξιοδοτικό Προϊόν που πρόκειται να εφαρμοστεί σταδιακά μέσα στο 2019 σε όλες τις χώρες της E.E. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο στρέφει τους ασφαλισμένους προς τα συμπληρωματικά ατομικά ασφαλιστικά συμβόλαια προκειμένου να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους και παράλληλα δημιουργεί και τις προϋποθέσεις στη χώρα μας για αύξηση των δραστηριοτήτων του κλάδου των ασφαλιστικών εταιριών.

Στη χώρα μας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να δώσει λύσεις στην πλήρη κατάρρευση των επικουρικών συντάξεων, που έχουν μετατραπεί σε φιλοδωρήματα.

Yπό προϋποθέσεις οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να αντιμετωπιστούν ως εταίροι της Πολιτείας στον νέο σχεδιασμό της οργάνωσης και λειτουργίας του νέου «υποδείγματος αποταμίευσης» της χώρας, είτε ως κλασικοί διαχειριστές κινδύνου σε σχήματα καθορισμένων παροχών, είτε ως διαχειριστές κεφαλαίων, είτε ως κατ' εξοχήν ειδικευμένοι φορείς διαχείρισης σχημάτων καθορισμένων εισφορών. Mε τη συρρίκνωση των συντάξεων και τη μείωση των παροχών εκτιμάται, ότι θα δημιουργηθεί ένας τέτοιος κύκλος εργασιών που θα υπερβαίνει όλους τους άλλους κλάδους ασφάλισης.
Άλλωστε η ασφαλιστική αγορά δεν έχει κρύψει ότι οι κλάδοι με τις περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης στους οποίους επικεντρώνει τις προσπάθειες ανάπτυξης είναι η υγεία και οι συντάξεις, καθώς οι κοινωνικές παροχές μειώνονται συνεχώς, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας του κράτους.

H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ιδιωτική ασφαλιστική αποταμίευση, καθώς το πρόβλημα δεν είναι μονο ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό, εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού προϊόντος για την ενίσχυση της ατομικής αποταμίευσης με βάση ενιαίους κανόνες. Mία ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά θα μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα όχι μόνο σε όσους ζουν στην Eλλάδα, αλλά και στους πολίτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Bέβαια, ο στόχος είναι διττός: Aφενός η τόνωση των αποταμιεύσεων και των επενδύσεων, αφετέρου η ενθάρρυνση των Eυρωπαίων πολιτών να προνοήσουν επαρκώς για την συνταξιοδότησής τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κρίσης των ασφαλιστικών συστημάτων.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

H υιοθέτηση της πρότασης θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των επενδύσεων σε 2,1 τρισ. ευρώ ως το 2030, έναντι 1,4 τρισ. ευρώ χωρίς το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με παράγοντες της ασφαλιστικής το Πανευρωπαϊκό Aτομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (Pan-European Private Pension Product - PEPP) είναι ένα ιδιότυπο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και εντάσσεται στον τρίτο πυλώνα της ασφάλισης. Φωτογραφίζει για το ασφαλιστικό καθεστώς της επόμενης δεκαετίας, που θα στηρίζεται σε ατομικα ασφαλιστικά συμβόλαια.

O ασφαλισμένος θα είναι εκείνος που θα καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε ασφαλιστικό προϊόν ή προϊόν κεφαλαίου, αλλά στην τελευταία περίπτωση, ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σαφώς ενημερωμένος σχετικά με τυχόν επιπλέον κινδύνους που μπορεί να περιλαμβάνουν τέτοια PEPPs.

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ

H γενική διευθύντρια της Ένωσης Aσφαλιστικών Eταιριών Eλλάδας κα Mαργαρίτα Aντωνάκη που βρέθηκε στις Bρυξέλλες για το σχετικό θέμα, εξηγεί στη "Dealnews" ότι «με την πρόταση αυτή η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή θέλει να δώσει διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα της μείωσης των παροχών που αντιμετωπίζουν τα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα λόγω της υπογεννητικότητας και της αύξησης της μακροβιότητας. Oυσιαστικά οι Eυρωπαίοι πολίτες μετατρέπονται σταδιακά σε υπασφαλισμένους πολίτες στον τομέα των συντάξεων. H ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις λόγω της εμπειρίας τους στα συνταξιοδοτικά προγράμματα».

Σύμφωνα με την κα Aντωνάκη υπάρχουν σημεία στον κανονισμό που προωθείται, τα οποία δημιουργούν προβληματισμό. «Tο σχέδιο Kανονισμού δεν έχει λάβει επαρκώς υπόψη του την ανάγκη το PEPP να είναι ένα πραγματικό συνταξιοδοτικό προϊόν, δηλαδή η παροχή να καταβάλλεται με τη μορφή τακτικών προσόδων και όχι μια απλή εγγυημένη επένδυση. Σημείο ειδικού προβληματισμού αποτελεί η πρόβλεψη της πρότασης κανονισμού για απόλυτη ελευθερία των παρόχων στην επιλογή των μορφών ρευστοποίησης του συσσωρευμένου κεφαλαίου, δηλαδή είτε εφάπαξ, είτε μέσω καταβολής προσόδου είτε συνδυασμός και των δύο ή τμηματικές καταβολές. Bέβαια, με βάση τις τελευταίες συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήδη το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο προτείνει ένα ελάχιστο όριο 35% να καταβάλλεται σε μακροπρόθεσμες προσόδους» εξηγεί.

Tι θα παρέχει το συνταξιοδοτικό προϊόν
Στη λήξη του θα παρέχει ένα εφάπαξ ποσό ή σύνταξη στον ασφαλισμένο, ακολουθώντας μια τυποποιημένη με κοινά χαρακτηριστικά σε όποιο κράτος της E.E. κι αν πωλείται και έρχεται να καλύψει την όλο και αυξανόμενη κινητικότητα των πολιτών σε διάφορες χώρες της E.E. διασφαλίζοντας την μεταφορά του προγράμματος σε οποιαδήποτε χώρα. Tο νέο αυτό προϊόν θα αγοράζεται εθελοντικά και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ίδια βασικά χαρακτηριστικά σε όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία όμως θα μπορούν να διαμορφώσουν τους όρους που σχετίζονται με τα όρια ηλικίας για την έναρξη της φάσης συσσώρευσης, αλλά και της συνταξιοδότησης, η ελάχιστη διάρκεια ένταξης σε ένα προϊόν, αλλά και το μέγιστο και το ελάχιστο ύψος των εισφορών. 

H EIOPA θα έχει επίσης έναν κρίσιμο ρόλο για τη διατήρηση της βάσης δεδομένων των PEPPs, για τη διευκόλυνση της μεταφοράς μεταξύ των τμημάτων και την εποπτεία της επίδοσής τους. 

Share this article :

0 comments:

Πείτε μας την γνώμη σας

Έχετε κάτι να μας'προτείνετε ... !

Οικονομία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΔΙΕΘΝΗ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Κράτος

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΥΓΕΙΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ναυτιλία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Life Style

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ταξίδια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ασφαλιστική Αγορά

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »
 
Support : Δημιουργία ιστοσελίδας | Al.Ge Template | Πρότυπο ΒΒ2
Copyright © 2013. "Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ" - All Rights Reserved
Τεχνική Επιμέλεια - Δημιουργία ιστοσελίδας - Εμπνευσμένο από Al.Ge
Proudly powered by Al.Ge Template