«Τέλος» τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για την Ελλάδα

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019

«STOP» στην αθρόα εισαγωγή κακών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα μας, τα οποία κυκλοφορούν με την απόλυτη ανοχή του Κράτους,
βάζει η Κυβέρνηση με τη λογική “πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι”.

Πλέον, από τον Σεπτέμβριο όλες οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θα πρέπει να περάσουν έναν γραφειοκρατικό κυκεώνα εγγράφων, με το κόστος να εκτοξεύεται και να θεωρείται ασύμφορη η πώλησή τους.

Αναμφίβολα το τεράστιο πρόβλημα των κακών εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι τεράστιο στην Ελλάδα, κάτι που έχουμε αναδείξει πολλές φορές στο newsauto. Όμως είναι άλλο η Κυβέρνηση να φροντίσει να περιορίσει – ει δυνατόν να εξαλείψει- να έρχονται στη χώρα μας αυτοκίνητα ρυπογόνα, ανασφαλή και επικίνδυνα με εκατοντάδες χιλιόμετρα στο κοντέρ τους, και άλλο επί της ουσίας να εξαφανίζει τις εισαγωγές βάζοντας γραφειοκρατικά “χαρακώματα”, επειδή δεν μπορεί -η Κυβέρνηση- να φτιάξει σοβαρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς…

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα δεδομένα που θέτει το υπουργείο Μεταφορών στην εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλες χώρες δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και όλα δείχνουν ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου (27/9/2019) θα επικρατήσει χάος σε τελωνεία και Διευθύνσεις Μεταφορών.

Ειδικότερα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ανακοινώθηκε η δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων που προέρχονται από άλλες χώρες, στο οποίο θα δηλώνονται πάρα πολλά στοιχεία του εισαγόμενου οχήματος όπως ο Αριθμός Πλαισίου, ο αριθμός κινητήρα, βεβαίωση από τον Εγχώριο Εθνικό Διανομέα, τον τύπο οχήματος, την έκδοση, τον εξοπλισμό, τις ανακλήσεις που έχουν γίνει αλλά και εκείνες που εκκρεμούν, όπως επίσης και τις πλέον σύγχρονες καταχωρημένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου που θα δίνουν οι εγχώριοι εισαγωγείς μαζί με υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των παραπάνω στοιχείων!

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ΚΤΕΟ από την χώρα προέλευσης η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους τεχνικούς ελέγχους, πόσοι ήταν επιτυχείς, πόσοι εκκρεμούν και πόσα χιλιόμετρα ανέγραφε το κοντέρ του οχήματος σε κάθε έλεγχο!
 


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου είναι πλαστά τότε το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος! Να τονίζουμε πως όλες οι παραπάνω βεβαιώσεις από τη χώρα προέλευσης θα πρέπει να κατατίθενται μεταφρασμένες στα ελληνικά!

Πάντως εκτός από τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν στην κατοχή τους οχήματα που δεν έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και επιθυμούν να τα πουλήσουν θα πρέπει να προμηθευτούν τη Βεβαίωση τεχνικής επικαιροποίησης από τον εγχώριο εθνικό εισαγωγέα ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την μεταβίβαση του οχήματός τους. Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί και βεβαίωση της Αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλοφορίας.

Τέλος για την έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας του εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων των παραπάνω βεβαιώσεων και του δελτίου ΚΤΕΟ στη χώρα μας που απαιτείται πριν από την ταξινόμηση.

Η απόφαση του υπουργείου Μεταφορών ορίζει ότι:

«Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και ελαφρά φορτηγά.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης, δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης μεταχειρισμένων οχημάτων (ΗΣΚαΒεΤΕ), που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Για τη διαχείριση, λειτουργία και χρήση του ΗΣΚαΒεΤΕ, δημιουργούνται οι ακόλουθες κατηγορίες χρηστών:
α) Διαχειριστής συστήματος, με αρμοδιότητα να μεριμνά για την ορθή λειτουργία του ΗΣΚαΒεΤΕ, ενδεχόμενες τροποποιήσεις, βελτιώσεις, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και γενικότερα τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του, ορίζεται η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

β) Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης, με δικαίωμα και ευθύνη καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η Βεβαίωση και της έκδοσης αυτής.

γ) Αιτών, με δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η αίτηση.

δ) Απλός χρήστης, για τον ΣΕΑΑΔ με δικαίωμα δημιουργίας Φορέων Έκδοσης Βεβαίωσης, διαχείρισης και μεταβολών των στοιχείων αυτών.

ε) Απλός χρήστης, για εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Τεχνολογίας Οχημάτων, Εποπτείας και Ελέγχου και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με δικαίωμα ανάγνωσης στοιχείων Διανομέων, βεβαιώσεων και αναφορών.

στ) Απλός χρήστης, για τους Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου (ΣΕΕΥΜΕ) με δικαίωμα ανάγνωσης των αναφορών.

ζ) Απλός χρήστης, για τα τελωνεία της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης.

η) Απλός χρήστης, για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης.

Τα καταχωρισμένα στοιχεία τηρούνται στο ΗΣΚαΒεΤΕ επ’ αόριστον και δεν διαγράφονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ newsauto.gr
Share this article :

0 comments:

Πείτε μας την γνώμη σας

Έχετε κάτι να μας'προτείνετε ... !

Οικονομία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΔΙΕΘΝΗ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Κράτος

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΥΓΕΙΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ναυτιλία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Life Style

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ταξίδια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ασφαλιστική Αγορά

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »
 
Support : Δημιουργία ιστοσελίδας | Al.Ge Template | Πρότυπο ΒΒ2
Copyright © 2013. "Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ" - All Rights Reserved
Τεχνική Επιμέλεια - Δημιουργία ιστοσελίδας - Εμπνευσμένο από Al.Ge
Proudly powered by Al.Ge Template