Alpha Bank: Μέσω δημόσιας προσφοράς το 20% των νέων μετοχών – Τα SOS για τους μετόχους

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021

Στην Ελλάδα θα κατανεμηθεί το 20% των νέων μετοχών της Alpha Bank, οι οποίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με τους ξένους να λαμβάνουν το 80% αυτών μέσω book building.


Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, υπογραμμίζοντας πως η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα προσδιοριστεί από την ίδια και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι η 13η Ιουλίου 2021 ή περί την ημερομηνία αυτή.

Όσον αφορά στην συμμετοχή των μετόχων, η Alpha Bank σημειώνει πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί στη Ιδιωτική Τοποθέτηση μέχρι το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του, ήτοι το 10,94%, ενώ η Paulson & Co Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της) δήλωσε με την από 15 Ιουνίου 2021 επιστολή την πρόθεσή της να συμμετάσχει κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Alpha Bank η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, ήτοι σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές. Ειδικοί επενδυτές είναι εκείνα τα φυσικά πρόσωπα ή οι οντότητες που ορίζονται ως «ειδικοί επενδυτές» κατ’ Άρθρο 2, σημείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).


Η κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών περιλαμβάνει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και λοιπές οντότητες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»). Οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Δημόσιας Προσφορά και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής, 20% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και 80% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

«Νέες Μετοχές που κατανέμονται αλλά δεν καλυφθούν στη Δημόσια Προσφορά, μπορούν να ανακατανέμονται σε επενδυτές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εάν η ζήτηση για Νέες Μετοχές στη Δημόσια Προσφορά είναι μικρότερη από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που είχε αρχικά κατανεμηθεί στη Δημόσια Προσφορά, και αντιστρόφως.

Το ίδιο ισχύει και για τις ανακατανομές για τη διατήρηση του κανόνα της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη Επενδυτή και του Ειδικού Επενδυτή, στην οποία περίπτωση η εγγραφή επενδυτή ως Ειδικού Επενδυτή θα καταχωρείται ως εγγραφή Ιδιώτη Επενδυτή, εξαιρουμένων των εγγραφών μέσω συμμετεχόντων (κατά την έννοια της Ενότητας Ι, Μέρος 1 (92) του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Ε.) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (οι «Συμμετέχοντες» και το «Σ.Α.Τ.», αντίστοιχα) για τον ίδιο συλλογικό λογαριασμό αξιογράφων (omnibus account) και στις δύο κατηγορίες επενδυτών».

Το τελικό ποσό κάλυψης των συμμετεχόντων στη Δημόσια Προσφορά θα ισούται με τον αριθμό των Νέων Μετοχών που τελικά θα τους χορηγηθεί πολλαπλασιαζόμενο επί της τελικής Τιμής Διάθεσης, που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον Νέα Μετοχή και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, όλες οι εγγραφές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές. Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώρηση των Νέων Μετοχών στη Μερίδα Πελάτη ή, κατά περίπτωση, Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή και στο Λογαριασμό Αξιoγράφων τους στο Σ.Α.Τ.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιμή Διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί από τους Γενικούς Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εκτός Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, η Ανώτατη Τιμή Διάθεσης ορίζεται σε €1,20 ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης την 1 Ιουλίου 2021 ή περί την ημερομηνία αυτή. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Διαβάστε εδώ όσα αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωση πρόσκλησης για την ΑΜΚ.
Share this article :

0 comments:

Πείτε μας την γνώμη σας

Έχετε κάτι να μας'προτείνετε ... !

Οικονομία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΔΙΕΘΝΗ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Κράτος

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΥΓΕΙΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ναυτιλία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Life Style

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ταξίδια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ασφαλιστική Αγορά

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »
 
Support : Δημιουργία ιστοσελίδας | Al.Ge Template | Πρότυπο ΒΒ2
Copyright © 2013. "Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ" - All Rights Reserved
Τεχνική Επιμέλεια - Δημιουργία ιστοσελίδας - Εμπνευσμένο από Al.Ge
Proudly powered by Al.Ge Template