Προθεσμιακές καταθέσεις: Ποιες επιλογές προσφέρουν σήμερα οι τράπεζες

Κυριακή 2 Απριλίου 2023


Κατάλληλη περίοδος για αποφάσεις στον τομέα της αποταμίευσης θεωρείται ότι είναι αυτή που διανύουμε, καθώς οι αποδόσεις που προσφέρουν σήμερα οι προθεσμιακές καταθέσεις και οι οποίες διαμορφώνονται μεταξύ 1%-2%
ανάλογα με τη διάρκεια και το ποσό, έχουν ενσωματώσει την άνοδο των επιτοκίων και άρα δεν αναμένονται επιθετικότερες κινήσεις το προσεχές διάστημα.

Ο χρόνος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων αρχίζει να μετράει αντίστροφα, καθώς η αναταραχή στις αγορές το προηγούμενο διάστημα και κυρίως η τάση αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού δικαιολογούν αυτοσυγκράτηση από τις κεντρικές τράπεζες σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις τους, προεξοφλώντας μικρές αυξήσεις τους προσεχείς μήνες και σταθεροποίηση των επιτοκίων στο επίπεδο του 3,55% στα τέλη του χρόνου. Ηδη το euribor 12μήνου, που αποτυπώνει την πρόβλεψη για τους επόμενους δώδεκα μήνες, βρίσκεται σε καθοδική τροχιά από τις αρχές Μαρτίου, τάση που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις υποδηλώνει και το τέλος της ανόδου των επιτοκίων.


Τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις μετά τις αυξήσεις στις οποίες προχώρησαν οι τράπεζες το τελευταίο δίμηνο, κλιμακώνονται ανά τρίμηνο ή ανάλογα με το ποσό. Η πολιτική κάθε τράπεζας είναι διαφορετική, με την Εθνική να προκρίνει κυρίως τη μεγιστοποίηση της απόδοσης με βάση το ποσό, ξεκινώντας ωστόσο και από μικρά ποσά της τάξης των 3.000 ή 10.000 ευρώ, ενώ άλλες τράπεζες, όπως η Eurobank, που επίσης ξεκινάει με χαμηλά ποσά, όπως τα 10.000 ευρώ, προκρίνουν παράλληλα τη μεγιστοποίηση της απόδοσης ανά τρίμηνο.

 Η Alpha Bank μεγιστοποιεί την απόδοση για καταθέσεις άνω των 30.000 ευρώ, μέσα από τον συνδυασμό και του ποσού και της διάρκειας προσφέροντας υψηλότερες αποδόσεις για ποσά άνω των 100.000 ευρώ, πολιτική που ακολουθεί και η Τράπεζα Πειραιώς, που μεγιστοποιεί την απόδοση επίσης ανά τρίμηνο και για ανάλογα ποσά. 
Με βάση τα τιμολόγια των τραπεζών οι αποδόσεις για ποσά έως 100.000 ευρώ, που αποτελούν μια μέση αποταμίευση, κυμαίνονται μεσοσταθμικά μεταξύ 1,30%-1,50% και πάντα με την προϋπόθεση ότι ο καταθέτης θα διατηρήσει τα χρήματά του σε κλειστό λογαριασμό και δεν θα τα «σηκώσει» πριν από το τέλος της προγραμματισμένης περιόδου, που μπορεί να είναι οι 12, 15, 18 ή 24 μήνες.

Για την επιλογή της καλύτερης προθεσμιακής, ο καταθέτης θα πρέπει να εστιάσει στη μεσοσταθμική απόδοση, καθώς είναι αυτή που αποτυπώνει το τελικό όφελος για τα χρήματά του. Αυτό γιατί τα ονομαστικά επιτόκια που αναφέρουν στα τιμολόγιά τους οι τράπεζες για κάθε τρίμηνο αναφέρονται σε ετησιοποιημένη βάση. Ετσι, εάν μια κατάθεση αναφέρει επιτόκιο 1% στο δ΄ τρίμηνο αυτό σημαίνει ότι η πραγματική απόδοση είναι 0,25% το συγκεκριμένο τρίμηνο, δηλαδή 1/4 τρίμηνα κ.ο.κ. Βασικό χαρακτηριστικό των προθεσμιακών καταθέσεων που προσφέρουν οι τράπεζες είναι η ευελιξία, δηλαδή η δυνατότητα να πάρεις τα χρήματά σου πριν από την προγραμματισμένη λήξη, χωρίς πέναλτι όπως ίσχυε στο παρελθόν. 
Το χαρακτηριστικό αυτό ισχύει για τα περισσότερα προϊόντα και είναι και ο λόγος για τον οποίο κατά τα πρώτα τρίμηνα οι αποδόσεις είναι χαμηλές. Οι τράπεζες επιδιώκουν έτσι να αποτρέψουν το φαινόμενο της αναζήτησης υψηλότερων επιτοκίων από τράπεζα σε τράπεζα και ανά μικρά χρονικά διαστήματα, μια τάση που κυριάρχησε στο παρελθόν και ειδικά σε περιόδους περιορισμένης ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, λόγω των μεγάλων εκροών που υπήρχαν τα χρόνια της κρίσης. 

Σήμερα με το επίπεδο των καταθέσεων να διαμορφώνεται κοντά στα 183 δισ. ευρώ –τα 140 δισ. ευρώ είναι καταθέσεις νοικοκυριών– η ανάγκη προσέλκυσης καταθέσεων αν και δεν υποτιμάται από τις τράπεζες, δεν ευνοεί τον εσωτερικό ανταγωνισμό με υψηλά επιτόκια για βραχυπρόθεσμες διάρκειες, τριών ή έξι μηνών. Αντίθετα, προτεραιότητα αποτελεί η συγκράτηση της καταθετικής βάσης και των πελατών που έχει κάθε τράπεζα με λογικό όμως κόστος.
Στην Ευρώπη

Τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες έχουν συγκλίνει με αυτά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά με έμφαση τις προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας άνω του 1 έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η μέση απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων αυτής της κατηγορίας διαμορφώνεται στη χώρα μας στο 1,92%, έναντι 2,15% στην Ευρωζώνη, οι χώρες της οποίας παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις. 

Ενδεικτικά το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων για διάρκεια άνω του 1 έτους διαμορφώνεται στο 2,17% στη Γερμανία, στο 2,43% στην Ιταλία, στο 2,61% στη Γαλλία, ενώ στην Πορτογαλία διαμορφώνεται στο 1,01% και στην Ισπανία στο 1,26%. Χαμηλά εντούτοις παραμένει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα μέσα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων έως 1 έτος, που διαμορφώνονται στο 1,85% στην Ευρωζώνη, έναντι 1,03% στην Ελλάδα, με τα υψηλότερα επιτόκια να καταγράφονται στην Ιταλία (2,95%), στη Γαλλία (2,58%) και τα χαμηλότερα στην Πορτογαλία (0,56%), στην Κύπρο (0,59%) και στην Ισπανία (0,71%).

Τα πλεονεκτήματα των επενδύσεων στα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια

Παράλληλα με τα απλά καταθετικά προϊόντα και τους προθεσμιακούς λογαριασμούς, τράπεζες και εταιρείες asset management επιστρατεύουν επενδυτικά προϊόντα με χαρακτηριστικά σταθερού εισοδήματος, όπως τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια που απευθύνονται σε όσους είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν τα χρήματά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. 5ετία, επιτυγχάνοντας καλύτερη απόδοση με τη μορφή μερίσματος ή επιπλέον απόδοση στη λήξη, ανάλογα με τη διαχείριση του αμοιβαίου που θα πετύχει ο διαχειριστής.

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα ενός ομολόγου, προσφέροντας ταυτόχρονα διασπορά, άμεση ρευστότητα και μηδενική φορολόγηση τόσο στην υπεραξία όσο και στη διανομή μερίσματος. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, μπορούν να λειτουργήσουν ως συστατικό χαρτοφυλακίου οποιουδήποτε επενδυτή, ανεξαρτήτως από το προφίλ ρίσκου του, και να χρησιμοποιηθούν ως βασική θέση χαρτοφυλακίου ενός συντηρητικού πελάτη ή να πλαισιώσουν το χαρτοφυλάκιο ενός πιο «επιθετικού» επενδυτή, ως αντίβαρο στις έντονες διακυμάνσεις των μετοχικών τοποθετήσεων.

«Η ελληνική αγορά έχει δείξει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις ιδιαιτερότητες των καιρών μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Asset Management Θεοφάνης Μυλωνάς, καθώς «από τον Σεπτέμβριο του 2022, οπότε η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑK ξεκίνησε πρώτη τις πωλήσεις Target Maturity Funds, έχουν γίνει επενδύσεις πάνω από 1,5 δισ. ευρώ».


Οι ειδικοί του κλάδου υποστηρίζουν ότι έχοντας βγει από μια ασυνήθιστα δύσκολη χρονιά, όπως ήταν το 2022, για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, έχουν δημιουργηθεί πολύ ελκυστικά επίπεδα, ιδίως στα ομόλογα. Τα κρατικά ομόλογα, σε αντίθεση με την περυσινή χρονιά, αναμένεται να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα καθώς η άνοδος των τιμών τους εκτιμάται ότι θα τροφοδοτείται από τη σταδιακή υποχώρηση του πληθωρισμού και την κορύφωση του ανοδικού κύκλου των επιτοκίων. Από την άλλη, τα εταιρικά ομόλογα διατηρούν τις θετικές προοπτικές, καθώς τα στοιχεία για την εταιρική κερδοφορία δεν έχουν παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση και οι ισολογισμοί των εταιρειών παραμένουν ισχυροί.

Οι στρατηγικές αγοράς και διακράτησης (buy & hold) ομολόγων έως τη λήξη τους –ΤargetMaturity– αποτελούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για συμπληρωματική έκθεση σε ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, μιας και προσφέρουν τη διασπορά και ανθεκτικότητα με τη δυνατότητα να «κλειδωθούν» ελκυστικές μεσοπρόθεσμες αποδόσεις σε σχέση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος. Στις κινήσεις που αναμένονται άμεσα, όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ Ηρακλής Μπαμπλέκος, είναι «η διάθεση σε συνεργασία με την Τράπεζας Πειραιώς από την επόμενη εβδομάδα ενός νέου ομολογιακού A/K, το Πειραιώς Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (ΙΙ), το οποίο έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής ανταπόκρισης του επενδυτικού κοινού στα δύο προηγούμενα Α/Κ που διετέθησαν μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και προσείλκυσαν κεφάλαια ύψους 580 εκατ. ευρώ».

Εντοκα γραμμάτια

Εναλλακτικά υψηλές είναι και οι αποδόσεις των εντόκων γραμματίων, που με βάση τη χθεσινή έκδοση των 26 εβδομάδων τιμολογήθηκε στο 3,15%, ενώ η προηγούμενη έκδοση των 52 εβδομάδων στις αρχές Μαρτίου είχε επιτόκιο 3,75%. Οι τοποθετήσεις σε έντοκα ή ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου είναι χωρίς περιορισμό στο ποσό εισόδου και είναι αφορολόγητη η απόδοση για τις πρώτες 15.000 ευρώ, ενώ για ποσά άνω των 15.000 φορολογούνται με 15%, όσο δηλαδή και η απόδοση των καταθέσεων.

moneyreview.gr
Share this article :

0 comments:

Πείτε μας την γνώμη σας

Έχετε κάτι να μας'προτείνετε ... !

Οικονομία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΔΙΕΘΝΗ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Κράτος

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΥΓΕΙΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ναυτιλία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Life Style

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ταξίδια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ασφαλιστική Αγορά

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »
 
Support : Δημιουργία ιστοσελίδας | Al.Ge Template | Πρότυπο ΒΒ2
Copyright © 2013. "Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ" - All Rights Reserved
Τεχνική Επιμέλεια - Δημιουργία ιστοσελίδας - Εμπνευσμένο από Al.Ge
Proudly powered by Al.Ge Template