Εβροφάρμα: Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη το 2018

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Με αυξημένες πωλήσεις και κέρδη για την Εβροφάρμα αλλά και για τον Όμιλο έκλεισε η χρήση του 2018 σε σχέση με τη χρήση 2017.

Συγκεκριμένα, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε €32.535 χιλ. και € 31.129 χιλ. αντίστοιχα, έναντι € 30.641 χιλ.και 29.026 χιλ., αντίστοιχα (αύξηση 6% και 7%, αντίστοιχα) ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής γάλακτος και της συνεπακόλουθης αύξησης των πωλήσεων.
To μεικτό κέρδος του Ομίλου και της Εταιρείας διαμορφώθηκε για τη 2018 σε 20,9% και 19,1%, αντίστοιχα έναντι 20,3% και 18,2% της αντίστοιχης συγκριτικής χρήσης.

Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε € 6.797 χιλ. και € 5.943 χιλ. αντίστοιχα, έναντι € 6.209 χιλ. και € 5.293 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, ως αποτέλεσμα της αύξησης του κύκλου εργασιών.


Οι αυξημένες πωλήσεις, οι υψηλές τιμές των καυσίμων και οι απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων οδήγησαν σε αύξηση των εξόδων διάθεσης κατά 19% και 20% για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα επιβαρύνθηκαν με ζημίες αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων.

Συνολικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν και ανήλθαν σε €1.261 χιλ για τη χρήση του 2018 έναντι € 1.111 χιλ. της συγκριτικής περιόδου. Τα δε εταιρικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα € 578 χιλ. για την χρήση του 2018 έναντι € 353 χιλ. της συγκριτικής περιόδου. Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε € 979 χιλ. έναντι € 536 χιλ. της συγκριτικής περιόδου και το εταιρικό σε € 392 χιλ. έναντι € 14 χιλ., αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον Όμιλο σε € 3.318 χιλ. (έναντι € 3.272 χιλ.) και για την Εταιρεία σε € 2.236 χιλ. € (έναντι €2.123 χιλ).

Η Διοίκηση επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, που είναι απαραίτητες για την αύξηση τόσο της παραγωγής εγχώριου και ανώτερης ποιότητας γάλακτος όσο και στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου. 
Share this article :

0 comments:

Πείτε μας την γνώμη σας

Έχετε κάτι να μας'προτείνετε ... !

Οικονομία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΔΙΕΘΝΗ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Κράτος

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΥΓΕΙΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ναυτιλία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Life Style

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ταξίδια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ασφαλιστική Αγορά

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »
 
Support : Δημιουργία ιστοσελίδας | Al.Ge Template | Πρότυπο ΒΒ2
Copyright © 2013. "Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ" - All Rights Reserved
Τεχνική Επιμέλεια - Δημιουργία ιστοσελίδας - Εμπνευσμένο από Al.Ge
Proudly powered by Al.Ge Template