Στα 50,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη για Τιτάν

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

Ο Όμιλος TITAN διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία κατά τη διάρκεια του 2019, παρά τις προκλήσεις των αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνει η
εταιρεία στην ανακοίνωσή της
Οι δραστηριότητες του Ομίλου στις ΗΠΑ οδήγησαν για ένα ακόμη έτος τη θετική πορεία των αποτελεσμάτων. Η Titan America κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις και το 2019, καθώς η κατανάλωση τσιμέντου στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισε να αυξάνεται σε μια συγκυρία θετικών μακροοικονομικών δεικτών.

Η Ελλάδα άρχισε να εμφανίζει σημάδια ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσε σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη. Οι επιδόσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επιδεινώθηκαν, καθώς οι αγορές τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Τουρκία, συνέχισαν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2019 διαμορφώθηκε στα € 1.609,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,8% σε € 267,1 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT), ανήλθαν σε € 50,9 εκ., εμφανίζοντας μείωση 5,5% σε σύγκριση με το 2018. Οι πωλήσεις εμφάνισαν μικτές τάσεις ανάλογα με τη χώρα δραστηριοποίησης και την κατηγορία προϊόντων.

Οι πωλήσεις τσιμέντου στις τοπικές αγορές αυξήθηκαν σε όλες τις περιοχές εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο όπου σημειώθηκε πτώση. Επίσης, ο έντονος ανταγωνισμός στις εξαγωγικές αγορές είχε αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγές τσιμέντου του Ομίλου, ενώ η έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων προκάλεσε μείωση των πωλήσεων ιπτάμενης τέφρας στις ΗΠΑ. Συνολικά, οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου μειώθηκαν κατά 7%. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος σημείωσαν αύξηση, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά αντισταθμίστηκαν από την έντονη πτώση στην Ανατολική Μεσόγειο, οδηγώντας σε οριακή μείωση 1%. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών σημείωσαν αύξηση 5% ως αποτέλεσμα των υψηλότερων πωλήσεων σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου. Οι δραστηριότητες του Ομίλου στις ΗΠΑ σημείωσαν για ένα ακόμη έτος ισχυρές επιδόσεις, καθώς η ζήτηση τσιμέντου συνέχισε να αυξάνεται χάρη στην επικράτηση θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η υψηλότερη ζήτηση στην αγορά, σε συνδυασμό με την έντονη δημογραφική ανάπτυξη στις περιοχές δραστηριοποίησης της Titan America οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων όλων των προϊόντων, εκτός της ιπτάμενης τέφρας λόγω έλλειψης διαθέσιμων ποσοτήτων. Στην κερδοφορία συνέτειναν οι υψηλότερες τιμές που επικράτησαν καθώς και οι καλύτερες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ επιβαρυντικά λειτούργησαν το υψηλότερο κόστος εισαγωγής του τσιμέντου, το υψηλότερο κόστος διανομής και η απώλεια εσόδων από τον τομέα της ιπτάμενης τέφρας. Οι μειωμένες επιδόσεις ιπτάμενης τέφρας οφείλονται στην έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων, καθώς το φυσικό αέριο συνεχίζει να αντικαθιστά τον άνθρακα στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Σε δολάρια ΗΠΑ, ο κύκλος εργασιών υπερέβη και πάλι το φράγμα του $ 1δισ. το 2019 φτάνοντας τα $ 1,06 δισ. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 10,7% και διαμορφώθηκε στα € 952,0 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε €179,3 εκ. οριακά υψηλότερα κατά 0,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Ελλάδα παρουσίασε βελτιωμένες επιδόσεις χάρη στην ήπια αύξηση της ζήτησης. Ο τουριστικός κατασκευαστικός τομέας σημείωσε ανάπτυξη και οι ιδιωτικές επενδύσεις, σε οικιστικά ακίνητα και μη, κατέγραψαν άνοδο.

Εντούτοις, οι καθυστερήσεις στα δημόσια έργα υποδομών αντιστάθμισαν εν μέρει το όφελος από τις υψηλότερες πωλήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Το κόστος παραγωγής επηρεάστηκε θετικά από τις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων, λόγω της μειωμένης τιμής πετρελαϊκού κωκ, ενώ αύξηση σημείωσαν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνθηκαν από την μετακύλιση του υψηλότερου κόστους CO2. Οι εξαγωγές τσιμέντου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν τον κυριότερο προορισμό των εξαγωγών από την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, οι χαμηλού περιθωρίου εξαγωγές κλίνκερ μειώθηκαν, λόγω χαμηλότερης κερδοφορίας που προέκυψε από τα νέα στοιχεία κόστους του CO2. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δ. Ευρώπη παρουσίασε αύξηση 3,3% και διαμορφώθηκε στα € 244,9 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε € 11,9 εκ.

O τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσε σημαντική βελτίωση το 2019 λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. Συνολικά, η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε άνοδο, καταγράφοντας αύξηση στον οικιστικό τομέα καθώς επίσης, στις περισσότερες χώρες, και στον τομέα των έργων υποδομής. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά, ακολουθώντας την άνοδο της ζήτησης δομικών υλικών η οποία οδήγησε σε μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και βελτίωση των τιμών. Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν περαιτέρω χάρη στους υψηλότερους συντελεστές λειτουργίας των εργοστασίων, την αυξημένη χρήση δευτερογενών καυσίμων και τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων, οι οποίες όμως εν μέρει αντισταθμίστηκαν από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το 2019 αυξήθηκε κατά 10,0% φτάνοντας τα €262,6 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 29,4% φτάνοντας τα €77,2 εκ.

Στα τέλη του 2019, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής του και των στόχων του για περαιτέρω ανάπτυξη εξαγόρασε τη συμμετοχή του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC) στις θυγατρικές του Ομίλου σε Αλβανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο.

Ο τομέας της Ανατολικής Μεσογείου συνέχισε να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Στην Αίγυπτο, παρά την σημαντική αύξηση του ΑΕΠ (6%) για τρίτο συνεχόμενο έτος, η κατανάλωση τσιμέντου μειώθηκε το 2019 κατά 3,6%, σηματοδοτώντας ένα ακόμη έτος συρρίκνωσης σε μια αγορά που πάσχει ήδη από πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα

Ο κλάδος έχει οδηγηθεί σε χαμηλότερα ποσοστά χρήσης του παραγωγικού του δυναμικού, που, σε συνδυασμό με το υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τους υψηλότερους φόρους αργίλου, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής. Επιπλέον, οι τιμές δεν προσαρμόστηκαν αντίστοιχα, επιφέροντας περαιτέρω μείωση της κερδοφορίας. Στα τέλη του 2019, ο Όμιλος TITAN εξαγόρασε από το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) τη μειοψηφική συμμετοχή που κατείχε στις δραστηριότητες του στην Αίγυπτο. Μετά από αυτήν τη συμφωνία, η θυγατρική του Ομίλου στην Αίγυπτο, Alexandria Portland Cement Company, δρομολόγησε τη διαδικασία για τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο του Καΐρου.

Στην Τουρκία, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασε τον κατασκευαστικό κλάδο, με την κατανάλωση τσιμέντου να σημειώνει μείωση η οποία εκτιμάται σε 30% σε σύγκριση με το 2018. Οι δραστηριότητές μας επηρεάστηκαν από τη γενικότερη επιβράδυνση της αγοράς. Ωστόσο, το δεύτερο εξάμηνο του 2019, η αγορά εμφάνισε ενθαρρυντικά σημεία σταθεροποίησης. Το 2019, τα αποτελέσματα της Adocim υπολογίζονται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης για το σύνολο του έτους, σε συνέχεια της απόκτησης επιπλέον ποσοστού 25% από το συνέταιρο μειοψηφίας τον Οκτώβριο του 2018.

Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη στην ανατολική Μεσόγειο σημείωσαν κάμψη. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €150,3 εκ., σημειώνοντας πτώση 2,6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), κατέγραψαν ζημίες ύψους €1,2 εκ. έναντι θετικών αποτελεσμάτων €11,3 εκ. το 2018. Ας σημειωθεί ότι η βαθμιαία βελτίωση κατά το δεύτερο ήμισυ του 2019 μεταφράστηκε σε θετικά λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους €1,8 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν το 2019 σε €175 εκ. και ήταν υψηλότερες κατά €23εκ. σε σύγκριση με το 2018. Οι ταμειακές ροές ωφελήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τις μειωμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2019 ανήλθαν σε €109εκ. έναντι €119εκ. το 2018, με περισσότερο από το ήμισυ να αφορά επενδύσεις στις δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Στα τέλη του 2019 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €836εκ., υψηλότερος κατά €64 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2018.
Η αύξηση αυτή οφείλεται σε έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες, δαπάνες συνολικού ύψους €111εκ., και συγκεκριμένα, κατά €59εκ. λόγω της υιοθέτησης των Διεθνών Προτύπων IFRS 16 και κατά €52 εκ. από την αγορά ίδιων μετοχών (squeeze-out) για τη νέα εισαγωγή των μετοχών της Titan Cement International S.A. (TCI) στα χρηματιστήριο Euronext και χρηματιστήριο Αθηνών (συμπεριλαμβανόμενου του κόστους συναλλαγής).

Επιπλέον, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά €20εκ., ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει την προκαταβολή για την εξαγορά των μειοψηφικών συμμετοχών της IFC στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Αίγυπτο. Μη λαμβανομένων υπόψιν των προαναφερθέντων στοιχείων, ο καθαρός δανεισμός θα είχε μειωθεί κατά €67εκ.

Τον Ιούλιο του2019, η Titan Global Finance PLC αποπλήρωσε ληξιπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο ύψους €160,6εκ. χρησιμοποιώντας ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος: Θα ανταπεξέλθουμε στις προσκλήσεις

«Είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε ταυτόχρονα την κυκλικότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε όπως και να συμμετέχουμε στις μείζονες μεταμορφωτικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν τον κλάδο μας μεταξύ άλλων, εστιάζοντας στην επιχειρηματική αριστεία και την κερδοφορία, καθώς και στην προσαρμοστικότητα, ευελιξία και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη συνεργασία και τη σύμπραξη όλων των συμ-μετόχων μας ώστε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις κοινές μας μελλοντικές προκλήσεις».  

Share this article :

0 comments:

Πείτε μας την γνώμη σας

Έχετε κάτι να μας'προτείνετε ... !

Οικονομία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΔΙΕΘΝΗ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Κράτος

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΥΓΕΙΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ναυτιλία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Life Style

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ταξίδια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ασφαλιστική Αγορά

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »
 
Support : Δημιουργία ιστοσελίδας | Al.Ge Template | Πρότυπο ΒΒ2
Copyright © 2013. "Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ" - All Rights Reserved
Τεχνική Επιμέλεια - Δημιουργία ιστοσελίδας - Εμπνευσμένο από Al.Ge
Proudly powered by Al.Ge Template